Een berkenboom was niet te best gesnoeid 3 jaar geleden. Uhhh…niet te best? Hoezo? Nou, ik val niet graag collega’s af, maar dit was echt om te huilen. Namelijk, een absolute basisregel, die je in de kleuterschool van het snoeien leert, is om alleen te snoeien op een plek waar een zijtak de groei kan overnemen. Als je dikke takken snoeit moet je dus vlak boven een zijtak snoeien die tenminste eenderde van de dikte van de te snoeien tak heeft. Als je dunne takken snoeit, dan snoei je vlak boven knoppen of blad. Maar hier…….was de snoeier met zijn ogen dicht tekeer gegaan. Dikke stamdelen waren doormidden gezaagd op een plek ver uit de buurt van zijtakken. En omdat een berkenboom slecht tegen snoei kan, en moeite heeft om zijn wonden te helen, is het resultaat zonder uitzondering desastreus. Dikke stamdelen helemaal dood. Het hout gaat inrotten, zwammen ontstaan etc. waardoor de boom gevaarlijk wordt ivm takbreuk en op langere termijn kan de boom dood gaan.

Een fabeltje over bomen snoeien:
“Berken en ander bomen moet je snoeien in de herfst of de winter en vooral niet in de lente als de berk kan gaan “bloeden” (vocht verliezen) (want dat kost veel kracht)”. In de praktijk blijkt dat het snoeien van veel bomen in de zomer net zo goed, zo niet beter is, dan in de winter. De boom heeft vanaf de lente namelijk de kracht en energie om zijn wonden te helen. In de winter kan de boom weinig doen aan zijn snoeiwonden. En in de herfst (paddestoelentijd) vliegen er allerlei schimmels door de lucht, vooral bij vochtig weer. Een berk zal in de lente (als de sapstroom op gang komt) welliswaar gaan “bloeden”, maar als je niet te grote takken gaat snoeien, dan stopt het bloeden snel is onze ervaring. Het ziet er erg uit, maar dat is het niet.

Wij hebben de berk voorzichtig en zorgvuldig gesnoeid en de typische vorm van een treurberk weer teruggehaald. Goed snoeien kost meer tijd, is duurder, en slecht snoeien gaat lekker snel en is goedkoper. Maar het resultaat is dan ook niet te vergelijken. Wij hebben de tijd ervoor genomen. En dat is nodig wil je het goed doen.

Hieronder de vóór en ná foto’s.

De berk vóór de snoei. Duidelijk is te zien, dat door en veel te grote snoeibeurt van drie jaar geleden er wilde uitschieters zijn gegroeid (waterloten).
Dezelfde berk (ja écht). De uitschieters zijn weggenomen, er zijn geen snoeiplekken te zien omdat wij alleen vlak boven zijtakken hebben gesnoeid. De typische hangvorm van de treurberk is weer terug.