Bomen 2 meter van de erfgrens?

Vaak gaat een conflict met de buren over de afstand van een boom tot de erfgrens. In artikel 5:42 van het Burgerlijk Wetboek staat dat een boom niet dichter dan twee meter van de erfgrens af mag staan. Helaas, elke gemeente mag zelf bepalen of ze deze regel aanhouden of zelf een kleinere afstand toestaan. Dit staat omschreven in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) die online te vinden is op de website van de gemeente. In sommige gemeenten is de afstand zelfs op 0 gezet om bestaande bomen te behouden. Verder mag de gemeente zelf, en dat is natuurlijk niet erg eerlijk, wél bomen binnen twee meter van een erfgrens plaatsen. En dan kan de twee meter regel (of de door de gemeente vastgesteld afstand) nog verjaren na 20 jaar.

Heesters en struiken

Heesters en struiken moeten volgens de wet minimaal 50cm van de erfgrens staan tenzij ze niet hoger zijn dan de erfafscheiding van tenminste 2 meter hoog.

Leibomen en leiboompjes

Leibomen en leiboompjes worden voor de wet en de jurisprudentie aangemerkt als volwaardige bomen. Leibomen, ongeacht de grootte en hoogte, dienen dus tenminste 2 meter van de erfgrens te staan tenzij uw gemeente anders heeft bepaald in de APV.

Bomen lager dan de erfafscheiding van 2 meter hoog

Is de boom, de leiboom, de heester of de struik lager dan de erfafscheiding van maximaal 2 meter hoog, dan gelden de afstandsregels niet. Maar enige afstand is wel te adviseren zodat de wortels de erfafscheiding niet beschadigen en de buren geen hinder (gaan) ondervinden van de wortels.

Goed meten

De afstand van een boom, heester of struik tot de erfgrens moet worden bepaald vanaf de kern van de stam. Bij meerstammigheid geldt de stam die het dichtste bij de erfgrens staat.