Als je hinder hebt van de wortels uit een naburig erf, dan mag je deze, zónder overleg met de buren, zelf verwijderen. Echter, dat mag alleen als het wegnemen van de wortels niet schadelijk is voor de boom van de buren. Het moet dus vakkundig gebeuren en de stabiliteit en het voorbestaan van de boom mogen niet in gevaar komen. Anders ben je zelf aansprakelijk voor de schade. Je kunt dan verplicht worden om een nieuw, even grote, boom te planten en dat kan duizenden euro’s kosten en je bent aansprakelijk voor de schade die ontstaat als de boom omvalt door het wegnemen van de wortels.