Er zijn veel soorten paddenstoelen en zwammen die op bomen te zien zijn. Sommigen zijn onschadelijk, maar de meeste zijn het vruchtlichaam van schimmels die in de boom het hout aantasten.

De vliegenzwam aan de voet van een berkenboom is onschadelijk, maar meestal duidt een een zwam bij de voet van de boom op een parisitaire aantasting die de boom doet sterven. De zwam is meestal een laatste fase van de aantasting en onomkeerbaar.

Oudere en beschadigde bomen zijn vaak het slachtoffer van schimmels en zwammen. Aan de kruin is ook te zien dat er een schimmel actief is als er bladverlies en taksterfte optreedt. Bijvoorbeeld bij beuken die ouder zijn dan 80 jaar.

Een tip: houd uw boom vrij van objecten die tegen de stamvoet aanstaan of liggen. Vaak beschadigd de bast door iets tegen de boom te zetten of te leggen.