Vergunning Bomen Kappen

Of u een kapvergunning nodig heeft staat te lezen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) op de website van uw gemeente en is tevens te zien via het Omgevingsloket Online. Steeds meer gemeentes schaffen de kapvergunning (tegenwoordig “Omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstand”) voor bomen binnen de bebouwde kom af. Vaak hanteren gemeentes een lijst met waardevolle bomen. Ook bomen die in tuinen van particulieren staan. Deze bomen mogen dan niet zonder vergunning worden gekapt. Soms is er een plattegrond waarop de vergunningvrije gebieden staan aangegeven. Raadpleeg de website van uw gemeente of er nog een kapvergunning nodig is, of er een lijst met waardevolle bomen is, en doe de vergunningscheck hieronder.

Als u de vergunning wilt aanvragen, dan dient u ook een plattegrond bij te leveren.


boom tips
Via kadastralekaart.com of Perceelloep.nl kunt u gratis een plattegrond van uw perceel krijgen waarop u dan uw boom(en) kunt aangeven.


Als u een herplantingsplicht in uw gemeente heeft, dan dient u aan te geven welke soort en hoogte boom u wilt gaan aanplanten in plaats van de gekapte boom.
Een heel handige bomenkiezer vindt u op www.BomenWijzer.be of VdBom

boom tips
Een lijst van goede argumenten voor het verkrijgen van een kapvergunning

De Wet Natuurbescherming

Bij het kappen van bomen moet altijd rekening worden gehouden met de Wet Natuurbescherming (vroeger Flora en Faunawet). Het komt er in het kort op neer dat u rekening houdt met beschermde dieren en planten. Dat betekent ook dat wanneer er zich bijvoorbeeld een vogelnestje bevindt in de boom die u van plan bent te kappen, u dat niet mag doen als er eitjes of jongen in het vogelnestje aanwezig zijn.

De vergunningcheck online

Via het omgevingsloket kunt u kijken of een kapvergunning nodig is door eenvoudig uw postcode en huisnummer in te vullen.

Maar let op: soms komt de tekst in het Omgevingsloket online niet overeen met de tekst in de Algemene Plaatselijk Verordening (APV) op de website van de gemeente! Het is daarom raadzaam om ook de APV te raadplegen op de website van de gemeente.

Boomstronk wegfrezen? Graafmelding bij Het Kadaster doen.

Iedereen die machinale graafwerkzaamheden gaat of laat verrichten, is wettelijk verplicht een “Graafmelding” te doen bij het Kadaster. Het maakt hierbij niet uit hoe diep u gaat graven. Na de graafmelding ontvangt u digitaal informatie over de ligging van ondergrondse kabels en leidingen. U gebruikt deze informatie om zorgvuldig te kunnen graven. De kabel- en leidinginformatie moet op locatie aanwezig zijn als de graafwerkzaamheden plaatsvinden. Hoe u een graafmelding doet, leest u bij ‘Doe een melding’. De Graafmelding kunt u tussen de 20 dagen en 5 dagen voor aanvang van de werkzaamheden doen. PAS OP: Er zijn veel websites die zich voordoen als Het Kadaster, en die de KLIC of Graaf Melding voor veel meer geld doen dan nodig is.

Klik op onderstaand logo voor de juiste website:

KLIC of Graafmelding doen bij het Kadaster
KLIC of Graafmelding doen bij het Kadaster