Bomen kappen werkwijzen

Veiligheid is het allerbelangrijkste bij het verwijderen van bomen. De veiligheidsmaatregelen die getroffen worden zijn:

  • afzetting van het valgebied voor personen door signaallint, signalering met borden, mensen die personen tegenhouden het valgebied te betreden met ruime marge.
  • weghouden van personen rondom het gebruik van kettingzagen met een ruime marge.
  • het verplaatsen van auto’s en goederen naar buiten het valgebied.
  • PPE (personal protection equipment). Zekeren bij klimmen en dubbelzekeren bij zagen in de boom. Gebruik van zaaghelmen en beschermende kleding.

Inspectie bij bomen kappen

Voordat kan worden begonnen met het kappen van bomen moet eerst worden getoetst aan de eventuele vergunningsvereisten en aan de Wet Natuurbescherming. Ook moeten de bomen worden gecontroleerd op zwakheden door schimmels, rotting etc. voordat geklommen kan worden. Faalt de boom op bovenstaande beoordelingen, dan moet een alternatief plan van aanpak worden opgesteld.

Een goede verzekering tegen eventuele schade is ook belangrijk. En goede afspraken en communicatie met de klant. Wat is het plan van aanpak, wat is de ingeschatte tijdsplanning, wat is een veilige afstand om toe te kijken etc. Wij bespreken alles helder en duidelijk vooraf.

Vluchtwegen bij bomen kappen

Onderstaande afbeelding geeft aan waar personen in gevaar zijn tijdens het vellen van een boom, en waar degene die de boom velt moet zijn als de boom gaat vallen. Dit zijn echter richtlijnen en een boom kan alsnog in de “veilige” zone vallen. Daarom is het zo belangrijk om bij het vallen altijd goed naar de boom te blijven kijken en niet zonder te kijken weg te lopen.

Bomen kappen vluchtwegen
De meest waarschijnlijke veilige vluchtwegen bij het kappen van bomen. Maar het beste is om altijd omhoog te blijven kijken als een boom valt.

Boomveiligheid

Kosten

Kijk hier voor de kosten van bomen kappen of snoeien.