Boom door ons verwijderd

Boom verwijderen in Almere
Conifeer veilig verwijderd

Vandaag hebben wij een 25 jaar oude Thuja verwijderd. Deze stond op een onhandige plaats tussen twee carports op een stukje grond van 40cm(!) breed en veel te dicht op het huis voor zo’n grote boom. De stamdoorsnede was al zo’n 40/50cm en de wortels ontwrichtten het tegelwerk van de carports alsmede de riolering en hemelwaterafvoerbuizen. Omdat de tot boom uitgegroeide thuja overlast veroorzaakte voor buren en overburen was de belangstelling tijdens het kappen van deze boom groot. Het was lekker weer en het werd een soort buurtfeestje. De overbuurman wilde graag de stam als haardhout verwerken en had met deze boomstam weer een flinke voorraad. De andere overburen assisteerden met een waterslang om de stronk schoon te maken. Ik mocht ook de groene kliko van een buurman gebruiken na het aanvegen van de stoep. Zoveel warme belangstelling en hulp is hartverwarmend.

Op dit kleine stukje grond tussen de carports stond de boom.
Op dit kleine stukje grond tussen de carports stond de boom.

Bij aankomst en eerste onderzoek bleek dat de boom behoorlijk dikke wortels had ontwikkeld, met name in de richting waar de wind meestal vandaan komt om hem extra stevigheid tegen die wind te geven. Naar de straat kant ging één dikke wortel, naar de andere zijden geen wortels, alleen een enorme penwortel recht naar beneden.

Boom verwijderen in Almere eerst de takken weg.
Eerst worden de onderste takken verwijderd zodat er bovenin een touw kan worden vastgemaakt.

Met de reciprozaag zijn de wortels rondom de boom doorgezaagd. Met de kleine tophandle kettingzaag zijn de dikke penwortel doorgezaagd op twee plaatsen zodat er een “plak” uit genomen is. Anders zou de boom daarop willen blijven staan en zou de valrichting onvoorspelbaar worden.

Bomen rooien Almere
De boom is zojuist omgetrokken door de bus. Iedereen op veilige afstand gehouden met medewerking van de buurtbewoners.

Door een touw bovenin de boom te bevestigen werd een grote “hevel” gecreëerd. Het touw is verbonden met de voortrekbeugel aan onze bus en met de bus achteruit rijdend de boom in de juiste richting omgetrokken. De stronk werd hiermee ook boven het maaiveld geheveld.

Bomen kappen Almere
De stam in stukken met de 50cm kettingzaag. Dat was snel gebeurd. Overbuurman heel blij met het extra haardhout.

Eénmaal op de grond is de stam in stukken van 1,5 meter gezaagd voor de overbuurman die ter plekke deze stukken verwerkt heeft tot haardhout en ook een aantal buren verblijdde met reeds gedroogd haardhout omdat zijn voorraad met deze boom toch weer flink is aangevuld.

Alle buren waren blij  dat de boom werd weggehaald. Het was lekker weer, iedereen kwam naar buiten om te kijken, een praatje te maken en drankjes werden tevoorschijn gehaald. Daardoor werd het een  feestelijke en sociale middag waarbij vele buren betrokken waren en gezamelijk hebben genoten van het grote werk die dag in hun straat.

Rest nog te vertellen dat toen alles netjes was aangeveegd en opgeruimd, het enorm begon te ‘hozen’ toen ik in mijn met takken volgepakte bus stapte. Precies op tijd 🙂

Goed aangeduwd pasten alle takken in de bus :-)
Goed aangeduwd pasten alle takken in de bus :-). Update: inmiddels hebben we een andere bus, aanhanger en versnipperaar. Dus een meer efficiënte werkwijze 🙂
Boom kappen Almere
Het was inmiddels 19:00 uur. Maar de klus is geklaard. De stoep netjes aangeveegd, de klant blij, de buren blij.

Wet Natuurbescherming

Ingevolge de Wet Natuurbescherming is het verboden om inheemse soorten vogelnesten te verstoren (ook in naastgelegen bomen) of te verwijderen tijdens het broedseizoen door bijvoorbeeld het kappen van bomen. Het broedseizoen duurt gemiddeld genomen van 15 maart tot 15 juli of vanaf/tot zolang een vogel broed.
Bij inspectie van deze boom zijn geen broedende vogels aangetroffen en ook geen jaarrond beschermde nesten van bijvoorbeeld roofvogels. Daarmee is bij het kappen van deze boom ook voldaan aan de Wet Natuurbescherming.

Bomen verwijderen Almere
Hier stond de Thuja boom. Wortels weg, boom weg. Alsof er nooit een boom geweest is.

Weer een boom gekapt en netjes opgeruimd door Boomverzorging en Verwijdering 🙂

Bomen kappen, rooien, vellen en snoeien.
Bomen snoeien, bomen rooien, bomen kappen en stronken verwijderen.