Rijkswaterstaat is in 2018 begonnen met het plaatsen van dode bomen in de Waal en de IJssel. Op diverse plekken worden de bomen verankerd in de rivieren gelegd om zodoende de waterkwaliteit en de visstand te verbeteren. Onder andere in de Spiegelwaal bij Nijmegen. Natuurorganisaties zijn enthousiast. De planning is om ongeveer 100 dode bomen per riviertak te gaan plaatsen.

Het is de bedoeling om de natuurlijke situatie weer te herstellen zodat de oorspronkelijke flora en fauna terugkeert. Het past in de overige herstelmaatregelen, zoals het maken van natuurvriendelijke oevers en geulen.