Stichting wAarde heeft de actie “Bomen voor koeien 2018” weer nieuw leven in geblazen. De oorspronkelijke actie liep van 2000 tot 2008 en resulteerde in de aanplant van ruim 100.000 nieuw bomen! Een prachtig resultaat! Doordat tegenwoordig steeds meer bomen rond en in weilanden worden verwijderd is er weinig schaduw meer te vinden voor grazend vee. Deze actie wil daar verandering in brengen. Mensen kunnen voor 10 euro een certificaat kopen waarmee 1 boompje kan worden aangeplant. Dit zorgt dan tijdens hete zomers voor de nodig koelte voor (meestal) koeien.

Na afloop van het plantseizoen, dat is in april 2019, ontvangen de deelnemers een uitgebreid verslag van de bereikte resultaten.

De te planten bomen voldoen aan de volgende regels:

  • bomen en struiken van inheemse herkomst;
  • passend in het landschap;
  • deels aanplant van jong ‘bosplantsoen’, deels oudere boompjes;
  • per locatie een goede balans tussen het aantal boompjes en het aantal koeien;
  • aanplant in of langs weilanden, zodanig dat de boompjes goede schaduwplekken voor het grazende vee opleveren.

Wie mee wil doen kan certificaten kopen op  bomen voor koeien