Het bemesten van bomen in een tuin is nodig omdat, anders dan in het bos, er geen humuslaag is die jaarlijks door nieuwe bladval wordt aangevuld. Extra voeding is daarom nodig om uw boom mooi en gezond te houden. De beste tijd voor bemesting is voor de meeste bomen in het voorjaar. Er is mest voor bepaalde boomsoorten te koop, dat maakt de keuze wat gemakkelijker.

Hieronder een opsomming van mestsoorten die worden gebruikt om bomen te bemesten.

Compost

Compost ontstaat door het rotten van plantaardige resten. Net als op de bosgrond. U kunt zelf compost maken door plantaardige resten, oude groente en vruchten afval op een hoop te gooien en te laten verteren.

Organische mest

Bestaat uit een mengsel van plantaardige en dierlijke resten. Zorgt voor een rijk bodemleven.

Beendermeel

Beendermeel zorgt voor een goede beworteling

Bloedmeel

Bloedmeel zorgt voor een betere groei en wordt bij Buxus en Taxus gebruikt om gele bladeren te voorkomen.

Hoornmeel

Geeft langzaam en langdurig stikstof af

Kalk

Kalk gaat verzuring van de grond tegen. Bij een tuincentrum kunt u een zuurtetester kopen om te meten of uw grond te zuur is.

Kunstmest

Kunstmest, oftewel minerale meststof, is voor de bemesting van bomen niet aan te raden. Kunstmest kan schade aan het milieu toebrengen door overbemesting. De stoffen in kunstmest worden snel vrijgegeven en een zorgvuldige dosering is daarom erg belangrijk, in tegenstelling tot organisch materiaal die de werkzame stoffen veel geleidelijker afgeeft. Een ander groot nadeel van kunstmest is dat het geen organische stoffen bevat, hierdoor wordt het bodemleven niet verrijkt.