Overhangende takken van de buren snoeien

Eén van de meest voorkomende problemen met buren en bomen zijn overhangende takken.
Overhangende takken van de buren kunnen hinderlijk zijn en mogen door de eigenaar van een tuin waar de takken overheen hangen (de benadeelde partij) onder bepaalde voorwaarden eigenhandig worden verwijderd.
De wet en de jurisprudentie stelt een aantal voorwaarden aan het eigenhandig verwijderen van overhangende takken.
De belangrijkste voorwaarde is dat er eerst overleg met de buren moet zijn geweest. Leidt overleg niet tot overeenstemming, dan moet er eerst een aangetekend schriftelijk verzoek aan de buur worden gestuurd met het verzoek de overhangende takken van zijn bomen te (doen) verwijderen.
In de brief moet een termijn worden gesteld.
Een redelijke termijn is tussen de 4 en 6 weken, maar kan ook langer zijn als de betreffende boom beter in een ander jaargetijde kan worden gesnoeid.
Een tweede voorwaarde is dat het snoeien van overhangende takken de gezondheid van de boom niet mag aantasten. Het snoeien van overhangende takken moet dus vakkundig gebeuren.