Holle berk in slechte conditie gekapt

Noodkap van berkenboom
De berk was hol en had een lengtescheur van 5cm van wortel tot kruin. Er vielen regelmatig dode takken uit. Met name uit de top. Levensgevaarlijk en daarom is noodkap toegepast.

Vanmorgen een telefoontje of ik wilde langskomen om te kijken naar een berk in Alkmaar. Meestal zijn goede foto’s voldoende om een situatie te kunnen beoordelen en om een prijsopgave te doen, dus ik vroeg of er eerst wat foto’s konden worden gestuurd. Lang leve WhatsApp. Terwijl wij aan de telefoon waren werden er gelijk wat foto’s naar mij toe gestuurd. Wat ik toen zag had ik nog nooit gezien. Een berkenboom die van de wortel tot aan de kruin een langgerekte rottende opening had (zie foto). De vraag was of deze boom gesnoeid kon worden zodat de bewoners er nog jarenlang plezier van zouden hebben, of dat het nodig was om deze boom te kappen. U mag drie keer raden…… Omdat deze boom een accuut gevaar voor de omgeving opleverde en zodoende levensgevaarlijk was, heb ik aangedrongen op onmiddelijke actie. In dit soort situaties van hele slechte bomen bent u namelijk niet verzekerd omdat de eigenaar de zorgplicht voor bomen niet is nagekomen. Bovendien is deze situatie levensgevaarlijk en dat wilt u natuurlijk niet laten voortbestaan.

Vanwege de acute gevaarzetting heb ik mijn agenda aangepast om deze boom direct te kappen.

Eénmaal in de boom geklommen (niet erg ontspannen in deze onstabiele boom) zag ik dat 2 meter van de top al bijna helemaal verrot was en onderweg waren er zeer grote wonden die leken op bliksemschade (zeer grote takken afgescheurd).

In ieder geval geen overbodige luxe om deze boom per direct te kappen.

De eigenaar heeft mij uitstekend geholpen met het vasthouden van het afvangtouw, zodat alle takken netjes op hun plekje in de eigen tuin terechtkwamen en niet bij de buren.

Overigens waren de buren heel blij met de stam als openhaardhout.

Daarna nog een kleinere boom gesnoeid. Ook hier een grote rotting bij een takafsplitsing (co-dominant). Kroon verlicht en ingenomen.

Wet Natuurbescherming

Ingevolge de Wet Natuurbescherming (vroeger Flora en Faunawet) is het verboden om beschermde dieren te storen, verjagen of te verontrusten door het kappen of snoeien van bomen. Zelfs als de dieren zich in de buurt van de boom bevinden en niet in de boom zelf. Bijvoorbeeld als er vogelnesten in een boom zitten van vogels die daar jaarlijks terugkeren, of vogelnesten van broedende vogels. Het broedseizoen is daarbij niet van belang. Het gaat erom of een vogel broed of niet.

In het geval van deze berk in slechte staat waren er geen nesten of rustplaatsen van dieren in of om de boom.

Berk in slechte staat in Alkmaar
Ziet u dit, of andere aantastingen, in uw eigen boom, laat ons dan een gratis boombeoordeling en advies geven.
Boom gesnoeid in Alkmaar
Deze boom is door ons gesnoeid. Kroonverlichting en krooninname/verjonging.