Spar gekapt en nog meer boomwerk.

Gisteren een grote conifeer gekapt. Een bijzonder geval, want hij had last van onevenredige lichtwegname door een enorme beuk. Hierdoor was deze conifeer uit balans geraakt en helemaal scheef gaan staan, van de grote beuk af, naar het woonhuis. Heel duidelijk was te zien dat er minder en veel kleinere takken waren aan de kant van de beukenboom en veel en langere takken aan de lichtkant, boven het woonhuis. Dit leverde een gevaarlijke situatie op waarbij door windvang of sneeuwlast de boom zou kunnen breken of vallen op het woonhuis. Met behulp van onze klimtechniek is deze boom veilig en voorzichtig verwijdert.

Eerste de boom inklimmen en elke tak met de hand afzagen
De boom inklimmen met klimsporen en dubbel gezekerd met twee fliplijnen, elke tak voorzichtig met de hand afzagen.
Hier ben ik bijna bij de top.
Hier ben ik bijna bij de top. Goed is hier ook te zien dat de takken links klein en karig zijn en de takken rechts groot en lang. Als alle zijtakken verwijdert zijn, dan begint het “afblokken” van de stam. Die wordt in delen van boven naar beneden afgezaagd en precies in de valzone geworpen. Als de valzone verderweg is, dan worden de stamdelen veilig via een touw naar de gewenste plek geleid.

In dezelfde tuin

In de achtertuin stond ook nog een grote stam met een doorsnede van 80cm. Deze hebben wij laten vallen en in tilbare schijven gezaagd en afgevoerd naar een groencontainer voor het huis.