Bomen kappen verslagen. Waarbij ingegaan wordt op de genomen veiligheidsmaatregelen, het plan van aanpak, de vergunningsvereisten en de wet natuurbescherming.