Wij verzorgen de volgende types snoei aan bomen:

Opkronen

Opkronen van bomen is het verwijderen van de onderste takken zodat er een groter gedeelte van de stam ten opzichte van de kroon komt. Vaak veroorzaken de onderste takken van een boom overlast doordat ze op een huis of schuur hangen of dicht boven de tuin van de buren. Ook wordt het opkronen van een boom gedaan om onbelemmerd verkeer te kunnen laten passeren.

Uitlichten van de kroon

Het uitlichten van de kroon is de dichtheid van begroeiing in de boomkroon verminderen. Wij verwijderen takken die elkaar kruizen, waterloten, dubbele takken die elkaars groei belemmeren etc.

Onderhoudssnoei

Bomen snoeien
Onderhoudssnoei

Onderhoudssnoei aan bomen is het verwijderen van alle ongewenste takken. Hieronder vallen dode takken, gevaarlijke takken, dubbele takken en stamsplitsingen.

Gevaarlijke takken verwijderen

Na een storm kunnen takken afbreken maar toch blijven hangen. Dit levert een potentieel gevaarlijke situatie op omdat die tak elk moment kan vallen met persoonlijke of materiele schade tot gevolg. Wij verwijderen deze gevaarlijke takken zodanig dat de boom de wond het beste kan herstellen. Ook dode takken vallen op een onverwacht moment en kunnen persoonlijke of materiele schade veroorzaken. Voordat een dode tak onverwacht zelf van de boom valt is het raadzaam dode takken preventief op een veilige manier te verwijderen.

Kroon Innemen

Het innemen van de kroon is net als het toppen van bomen een ingreep die het liefst vermeden wordt in verband met de gezondheid van de boom. Door teveel of onzorgvuldig innemen van de kroon kan de boom sterven. Dit is vooral bij oudere bomen het geval. Jongere bomen die met snoei begeleid zijn hebben minder moeite met regelmatige snoei.

Als innemen toch de enige optie is, dan moet dit zeer zorgvuldig en met mate gebeuren. Dikkere takken mogen alleen schoon worden afgezaagd als een andere tak die tenminste eenderde van de dikte heeft de taak kan overnemen. Bovenstaande tekening laat een correcte kroon inname zien.

Knotten van bomen

Behalve de bekende wilgen, zijn ook andere soorten geschikt om te knotten. Het knotten van deze bomen kan wanneer er geen blad meer aan de boom zit. Van november tot en met maart is het de beste tijd om bomen te knotten.
Vanaf het derde of vierde jaar kunnen geschikte boomsoorten worden geknot.

Geschikt om te knotten:

 • wilg
 • gewone es
 • haagbeuk
 • tamme kastanje
 • elzensoorten
 • meidoorn

Redelijk geschikt om te knotten:

 • populier
 • zomer-eik
 • veldesdoorn,
 • gewone esdoorn

Niet geschikt om te knotten:

 • volledig uitgegroeide bomen
 • berk
 • beuk
 • zoete kers
 • fruitbomen
 • naaldbomen

Boom Specifieke Snoei

Esdoorn

Snoeien om de kroon in te nemen heeft bij esdoorns geen zin. Zij zijn hét voorbeeld van: snoeien doet groeien. Het volgende jaar is de boom al weer even groot.